Zapraszamy chętnych uczniów klas III do wzięcia udziału w konkursie recytatorskim pt. „Brzechwa dzieciom”.

Konkurs odbędzie się dnia 10 marca br. o godz. 11.00 w sali nr 3 (świetlica)

Celem konkursu jest rozbudzenie wrażliwości na piękno mowy ojczystej, rozwijanie umiejętności interpretacji tekstu, rozwijanie zdolności recytatorskich, wspieranie uzdolnień i zainteresowań uczniów, podnoszenie kultury żywego słowa, uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze. Ocenie podlegać będzie: tempo, intonacja, interpretacja tekstu poetyckiego, znajomość tekstu, ogólny wyraz artystyczny (ruch, rekwizyty, strój).

Zapisy uczniów odbywać się będą do dnia 5 marca 2021 r. w sali nr 4  u organizatora konkursu Bogumiły Ananicz. Przy zgłoszeniu należy podać tytuł wiersza i autora, klasę oraz dostarczyć wydrukowany tekst wiersza.