Od 08.02. 2021 - ŚWIETLICA CZYNNA W GODZINACH 6:30 - 17:00 ( prosimy aby przebywanie dzieci w świetlicy skrócić do minimum )