Już od 20 stycznia rozpoczynamy rekrutację ! Serdecznie zapraszamy na Wirtualne Dni Otwarte szkoły na profilu FB oraz do zapoznania się z informacjami dla kandydatów - ZAKŁADKA - REKRUTACJA

 

Szanowni Państwo, cieszy nas bardzo zainteresowanie naszą szkołą. Coraz częściej pojawiają się pytania o rekrutację, prosimy uzbroić się w cierpliwość. Szczegółowe informację będziemy umieszczać na  początku lutego, na naszej stronie internetowej oraz na profilu FB.

 

SZANOWNI PAŃSTWO Z DNIEM 13 MARCA 2020 REKRUTACJA DO NASZEJ SZKOŁY ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.

WSZELKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z NABOREM ZOSTAŁY PRZEZ NAS DOPEŁNIONE.

DZIĘKUJEMY ZA TAK DUŻE ZAINTERESOWANIE NASZĄ PLACÓWKĄ.

Już 3 marca rozpoczynamy rekrutację ! Serdecznie zapraszamy.

Serdecznie zapraszamy na
Drugi Dzień Otwarty szkoły, który odbędzie się
27.02.2020r. w godz. 16:00 - 18:00.
W programie m.in. prezentacja instrumentów, koncerty uczniów, słodki poczęstunek, gra terenowa po szkole, możliwość spotkania oraz porozmawiania z nauczycielami i dyrekcją.
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. prof. Marka Jasińskiego w Szczecinie
zaprasza na
Dzień Otwarty szkoły, który odbędzie się
28.01.2020r. w godz. 16:00 - 18:00.
W programie m.in. prezentacja instrumentów, koncerty uczniów, słodki poczęstunek, gra terenowa po szkole, możliwość spotkania oraz porozmawiania z nauczycielami i dyrekcją.

Serdecznie zapraszamy na zebranie rodziców przyszłorocznych uczniów klas pierwszych, które odbędzie się 6 czerwca o godz 17:00.


Druk potwierdzający wolę podjęcia nauki, po zakwalifikowaniu się dziecka do szkoły, należy pobrać ze strony, wydrukować, wypełnić i zanieść do sekretariatu zgodnie z harmonogramem rekrutacji.
[Oświadczenie woli - druk do pobrania]


Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej należy pobrać ze strony, wydrukować, wypełnić i złożyć w sekretariacie.
[Wniosek o przyjęcie - druk do pobrania].

Oto zasady przyjmowania kandydatów.


• 27.01.2022r.  godz. 16:00-19:00 - Dzień Otwarty Szkoły. 
• 22.02.2022r.  godz. 16:00-19:00 - Dzień Otwarty Szkoły.
27.01- 25.02.2022r. - termin składania dokumentów do szkoły ( dostępne na stronie szkoły, w sekretariacie)
• 01.03.2022r. wtorek, godz. 16:30 - badanie przydatności kandydatów
• 02.03.2022r. środa, godz. 16:30 - badanie przydatności kandydatów
• 03.03.2022r. czwartek, godz. 16:30 - badanie przydatności kandydatów
• 04.03.2022r. piątek, godz. 16:30 - badanie przydatności kandydatów
• 08.03.2022r. wtorek, godz. 13:00 - wywieszenie list zakwalifikowanych kandydatów
• 08.03 - 10.03.2022r. potwierdzenie woli przyjęcia do OSM I st. przez rodziców (skrzynka podawcza na parterze szkoły, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - w formie skanu/ zdjęcia lub osobiście w sekretariacie szkoły)
• 11.03.2022r. piątek, godz. 13:00 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do OSM I st.
 
 
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny  tel. 91 484 43 24  od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00
 
 


1.
Badanie polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych i predyspozycji do gry na wskazanym przez kandydata instrumencie.
2. Podczas badania przydatności kandydatów do klasy I w OSM I st. w Szczecinie sprawdzane są:
• umiejętność śpiewania - zaprezentowanie dowolnej piosenki
• słuch muzyczny - powtarzanie głosem zaśpiewanego lub zagranego przez nauczyciela dźwięku, interwału lub krótkiego motywu melodycznego
• pamięć muzyczna - powtarzanie głosem fragmentów melodii
• poczucie rytmu - wyklaskanie rytmu zaprezentowanego przez nauczyciela
• zdolności manualne (test ogólny)
Do badania predyspozycji kandydat musi przygotować piosenkę, którą prezentuje na przesłuchaniu.
3. Każdy członek komisji przyznaje punkty za poszczególne zadania:
• badanie umiejętności śpiewania (1-25 pkt.)
• badanie słuchu muzycznego (1-25 pkt.)
• badanie pamięci muzycznej (1-25 pkt.)
• badanie poczucia rytmu (1-25 pkt.)
4. Ostateczną ocenę przydatności stanowi średnia arytmetyczna punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji.
5. Kandydaci, którzy uzyskali minimum 18 pkt. jako ostateczną ocenę badania przydatności zostają zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły.
6. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów z badania przydatności kandydata i ograniczonej liczby miejsc, którą dysponuje szkoła, stosuje się kryteria ustawowe:
• wielodzietność rodziny kandydata
• niepełnosprawność kandydata
• niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
• niepełnosprawność obojga rodziców
• niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
• samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
• objęcie kandydata pieczą zastępczą
Kryteria, o których mowa mają jednakową wartość.