Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej należy pobrać ze strony, wydrukować, wypełnić i złożyć w sekretariacie.
[Wniosek o przyjęcie - druk do pobrania].

Oto zasady przyjmowania kandydatów.