Druk potwierdzający wolę podjęcia nauki, po zakwalifikowaniu się dziecka do szkoły, należy pobrać ze strony, wydrukować, wypełnić i zanieść do sekretariatu zgodnie z harmonogramem rekrutacji.
[Oświadczenie woli - druk do pobrania]