Rada Rodziców ustaliła wysokość składek na rok szkolny 2022/2023:

Fundusz Rady Rodziców (na rok): 120 zł (jeśli wpłata nastąpi do dnia 30 listopada 2021 opłata jest obniżona do 80 zł!)
Składka na drugie i kolejne dziecko wynosi 60 zł

Fundusz Muzyczny (na rok): 250 zł
Składka na drugie i kolejne dziecko wynosi 125 zł

Składka na materiały do świetlicy: 40 zł za semestr (80 zł rocznie)

Wypożyczenie instrumentów: (tylko dla tych którzy wypożyczają instrument) Zgodnie z cennikiem [załącznik]

Składki należy wpłacać na konto Rady Rodziców: 16 1440 1143 0000 0000 1225 0371 (Bank PKOBP) (Koniecznie z podaniem: imienia i nazwiska dziecka oraz klasy)