Obiady wydawane będą od 06 września 2021r.
Prosimy o dostarczenie deklaracji i dokonanie opłaty za obiady do dnia 1 września 2021 roku.
 
Kwota za wrzesień wynosi 180,50 zł ( 9,50zł x 19 dni). Wpłaty dokonujemy na konto szkoły: 94 1020 4795 0000 9402 0278 5517.  W tytule wpłat należy podać imię i nazwisko, klasę i dopisek obiady i informacja za który miesiąc dokonują Państwo wpłaty. Karnet na obiad zostanie wydany dopiero po zaksięgowaniu środków na koncie szkoły.