Dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego  wyniku  otrzymali uczniowie :  
Ignacy Boehlke z klasy 6b, który uzyskał 176 pkt tj. 95,65% punktów możliwych do uzyskania tj. 4 miejsce w województwie zachodniopomorskim i 7 miejsce w kraju, 
Stanisław Krzemień z klasy 5a, który uzyskał 144 pkt tj. 81,82% punktów możliwych do uzyskania tj. 4 miejsce w województwie zachodniopomorskim i 29 miejsce w kraju, 

Dyplom uznania  za uzyskanie dobrego wyniku  otrzymał uczeń: 
Stanisław Pekrul z klasy 4b, który uzyskał 128 pkt tj. 76,19% punktów możliwych do uzyskania tj. 2 miejsce w województwie zachodniopomorskim i  27 w kraju,      

Wyróżnionym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne