Na Międzywojewódzkim Konkursie Skrzypcowym w Pyrzycach uczennice Roberta Cybulskiego, Estera Michalak zajęła I miejsce a Małgorzata Rachowska III miejsce. Serdecznie gratulujemy.