Dnia 09 kwietnia 2018 roku odbyła się kolejna edycja szkolnego konkursu „Mały flecista”. W imprezie brały udział dzieci z klas od pierwszej do szóstej. Uczestnicy podzieleni byli na dwie kategorie wiekowe: klasy I-III  (dzieci młodsze) oraz klasy IV-VI (dzieci starsze).

W grupie młodszej dzieci wykonywały utwór dowolny, a w grupie starszej prezentowały dwie części formy sonatowej. Szkolny konkurs „Mały flecista” jest doskonałym sprawdzianem umiejętności uczniów, przyczynia się do rozwoju techniki instrumentalnej i warsztatowej młodych instrumentalistów. Przygotowania do występu mobilizują do efektywniejszej pracy i sumienności. Doświadczenia i spostrzeżenia nauczycieli są wskaźnikiem do dalszej pracy z uczniem. W tegorocznej edycji konkursu Jury również przyznało tytuł „Młody Talent” wszystkim zdolnym uczniom klasy pierwszej. W pozostałych grupach wiekowych najciekawsze muzyczne wykonania zostały zauważone i nagrodzone. Konkurs zakończył się rozdaniem nagród, dyplomów i statuetek oraz wspólnym pamiątkowym zdjęciem.                                                                       

Autor: E. Podleśny-Głowacka