Dnia 17 listopada odbędą się Szkolne Warsztaty Pianistyczne " Od baroku do współczesności. Problemy techniczno-interpretacyjne w utworach różnych epok", prowadzone przez dr hab. profesora Akademii Muzycznej w Poznaniu Macieja Pabicha.