Dnia 20 kwietnia odbył się VI Międzyszkolny Konkurs "Polacy nie gęsi..." - kultura języka polskiego w praktyce. Wzięło w nim udział 21 uczniów ze szczecińskich szkół podstawowych.

Uczniowie wykazali się umiejętnością posługiwania piękną polszczyzną. Laureaci otrzymali w nagrodę książki, wśród niech znalazła się nasza uczennica, Jagoda Bytniewska-Judasz. Gratulujemy!