Tak jak w poprzednich latach tak w tym roku szkolnym trwa zbiórka nakrętek. Dochód w 100 procentach przeznaczany jest na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych dzieci. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich do aktywnego uczestnictwa w akcji.