W świetlicy szkolnej odbył się konkurs na najpiękniejszą laurkę dla Mamy i Taty. Komisja  miała kłopot z wyborem prac, ponieważ wpłynęło ich bardzo dużo, a każda była inna i pomyslowa. Oto wyróżnione prace: 
Klasa I: 
Emilka Różewicz kl. 1c
Marianna Łyszyk kl. 1c
Jagoda Skwira kl. 1c
Lena Gałązka kl. 1c
Olga Tatkowska kl. 1c
Klasa II:
Kornelia Korzeniewska kl. 2a
Kinga Lencewicz kl. 2b
Michalina Podgórna kl. 2c
Lea Roman-Różynek kl. 2c.
 
Gratulujemy!
 
 
Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów klas 1 do wzięcia udziału w konkursie recytatorskim pt. „Mój ulubiony wiersz polskiego poety”. Konkurs odbędzie się dnia 7 czerwca br. o godz. 11.00 w sali nr 3 (świetlica gr. starszej).
Celem konkursu jest rozbudzenie wrażliwości na piękno mowy ojczystej, rozwijanie umiejętności interpretacji tekstu, rozwijanie zdolności recytatorskich, wspieranie uzdolnień i zainteresowań uczniów, podnoszenie kultury żywego słowa, uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
Ocenie podlegać będzie: tempo, intonacja, interpretacja tekstu poetyckiego, znajomość tekstu, ogólny wyraz artystyczny (ruch, rekwizyty, strój).
Zapisy uczniów odbywać się będą do dnia 5 czerwca br. u organizatora konkursu p. Bogumiły Ananicz.
Przy zgłoszeniu należy podać tytuł wiersza, imię i nazwisko autora, imię i nazwisko uczestnika, klasę oraz dostarczyć wydrukowany tekst wiersza.
ZAPRASZAMY WSZYSKICH CHĘTNYCH!!!
Ostatnie dziesiąte zadanie Innowacji Pedagogicznej” Europa i ja – Dania”, które wykonała pomysłodawczyni i realizatorka Bogumiła Ananicz, brzmiało: Muzyka w Danii. W tym temacie zdecydowaliśmy się na taniec ludowy, który jest popularny w tym kraju i tańczony przy każdej możliwej okazji. Przy pomocy prezentacji multimedialnej: „Duński Festiwal Tańców Ludowych”, uczniowie poznali znaną i lubianą melodię ludową oraz taniec. Wcześniej , na naszą prośbę, nauczycielka nauki rytmiki w szkole Pani Ela., zapoznała uczniów z melodią i podstawowymi krokami. Następnie prowadząca p. Bogusia, utrwaliła te podstawowe kroki i cały taniec. Trzeba przyznać, że uczniowie bardzo szybko nauczyli się znanego tańca ludowego Danii. Melodia do tańca jest bardzo skoczna, melodyjna , wesoła i szybko wpadająca w tzw. ucho. Wykonanie ostatniego zadania było bardzo miłe i wesołe, sprawiając wszystkim ogromną radość. Dziękujemy Pani Małgosi Dynakowskiej i Pani Eli Gutowskiej za pomoc w realizacji tego miłego zadania.
Podsumowując realizację całej Innowacji, należy podkreślić fakt, że wielką ciekawością, przyjemnością i radością zrealizowaliśmy wszystkie zadania Innowacji Pedagogicznej „Europa i ja - Dania”. I teraz z tą ogólną wiedzą możemy wyruszyć na wakacyjny podbój Danii.
Z muzyką i przytupem zakończyliśmy naszą przygodę z Innowacją Pedagogiczną „Europa i ja”- Dania!