W dniach  14.04 - 19.04 2022 nie ma zajęć dydaktycznych. Opieka w świetlicy w godzinach 7:30-15:30 ( nie ma obiadów). Sekretariat czynny w godzinach 8:00- 15:00. Zachęcamy do załatwiania spraw drogą e-mail lub telefonicznie. Przypominamy o opłatach za obiady majowe (do 20.04.2022, środa)