Dziękujemy Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowanie i przeprowadzenia czterech Ogólnopolskich Konkursów. Serdecznie dziękujemy sponsorom, którzy fundując nagrody sprawili, że nasi laureaci zostali obdarowani prezentami.  
Nasi Sponsorzy:
  • Urząd Miasta Szczecin
  • Rada Rodziców przy OSM I st. w Szczecinie
  • Firma X COMP
  • Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukierniczego „Gryf” S.A.
  • Drukarnia KADRUK
  • INTERTON CLASSIC
  • KNOBLOCH STRINGS
  • ZM CONCEPT
  • Drukarnia GRAPHIC HOUSE.