ZASADY WYPOŻYCZANIA INSTRUMENTÓW w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. w Szczecinie

 1. Wypożyczenie instrumentu jest PŁATNE.

 2. Opłata pobierana jest z góry za rok (50% w przypadku  młodszego rodzeństwa).

 3. Na każdy rok wypożyczenia podpisywana jest umowa.

 4. Rodzice są zobowiązani do utrzymania instrumentu w dobrym stanie oraz nadzorowania właściwej eksploatacji instrumentu przez dziecko. Eksploatacja nie może pogarszać stanu wyjściowego instrumentu!

 5. Koszt bieżącej eksploatacji instrumentów ponoszą RODZICE!
  Bieżąca eksploatacja to m.in:
  • włosie do smyczków
  • struny
  • kołki
  • poduszki pod klapkami

 6. Opłata pobierana jest osobno za każdy element wypożyczenia (instrument, futerał, smyczek, etc)

 7. Opłata pobierana jest na konto Rady Rodziców OSM I St. w Szczecinie, nr rachunku 16 1440 1143 0000 0000 1225 0371 (Bank PKOBP) (Koniecznie z podaniem: imienia i nazwiska dziecka, klasy i nazwy instrumentu, wypożyczenie).

 8. Instrument powinien być zwrócony w stanie dobrym w odpowiednim terminie (zgodnie z umową).