Ogłoszenie o zamówieniu [plik do pobrania]

Instrukcja dla wykonawców - załącznik do ogłoszenia [plik do pobrania]

Załącznik nr 1 do instrukcji - formularz oferty [plik do pobrania]

Załącznik nr 2 do instrukcji [plik do pobrania]

Załącznik nr 3 do instrukcji - umowa [plik do pobrania]