Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  kl. 2-3

2a  czwartek 12.45 – 13.30 p. S. Grabarz-Klabacha s.106

2b  wtorek    13.50 – 14.35 p. S. Grabarz-Klabacha s.206

2c  wtorek    14.45 – 15.30 p. K. Łuckiewicz-Curyło s.108

2d  wtorek    13.50 – 14.35p. M. Kurowska s.110

3m1  środa   14.45 – 15.30 p. A. Jasiulewicz s.206

3m2  wtorek  8.00 – 8.45 p. J. Celencewicz-Dąbkowska  s.106

3m3  poniedziałek    12.45 – 13.30  p. M. Kakowska s.204

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. 4-6

język polski

5m1  piątek  13.50 – 14.35 p. M. Kamińska s. 101

5m2  czwartek  8.00 – 8.45 p. K. Janaszkiewicz s. 103

5m3  czwartek  8.00 – 8.45 p. M. Dudek s. 101

 

6m1  poniedziałek   8.00 – 8.45 p. J. Fenrych-Smolińska s. 101

6m2  piątek    8.00 – 8.45 p. J. Fenrych-Smolińska s. 103

6m3  piątek    14.45 – 15.30 p. J. Fenrych-Smolińska s. 103

 

matematyka

4m1  wtorek    13.50 – 14.35 p. E. Łukaszewicz s. 207

4m2  wtorek    14.45 – 15.30 p. E. Łukaszewicz s. 207

4m3  wtorek    13.50 – 14.35 p. E. Łukaszewicz s. 207

 

5m1  poniedziałek  8.00 – 8.45 p. H. Gregor s. 205

5m2  poniedziałek  8.00 – 8.45 p. H. Gregor s. 205

5m3  poniedziałek  8.00 – 8.45 p. E. Łukaszewicz s. 207

 

6m1  wtorek   15.40 – 16.25 p. E. Łukaszewicz s. 205

6m2  środa      8.00 – 8.45 p. H. Gregor s. 205

6m3  wtorek   15.40 – 16.25 p. E. Łukaszewicz s. 205