Z inicjatywy Pań Agnieszki Gralak i Darii Sosnowskiej szkolną świetlicę odwiedzili ratownicy Szczecińskiego Oddziału Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, którzy przeprowadzili pogadankę oraz szkolenie z zakresu bezpiecznego korzystania z kąpielisk wodnych i reagowania w sytuacjach niebezpiecznych. 
Ciekawe spotkanie na pewno pozwoli na zachowanie większego rozsądku podczas letniego wypoczynku.