Nasi uczniowie przygotowują się już w świetlicy do Dnia Matki i Dnia Ojca.