Zapraszamy uczniów klas 2 do wzięcia udziału w konkursie recytatorskim pt. "Wiosenne spotkanie z poezją". Konkurs odbędzie się 22 maja 2019 r. (środa) o 10.30 w sali nr 5.
Zapisy
chętnych uczniów odbywają się w świetlicy szkolnej w sali nr 7 do dnia 20 maja 2019 r. (poniedziałek).

Przy zgłoszeniu należy podać tytuł i nazwisko autora wybranego wiersza. Ocenie komisji konkursowej podlegać będzie: pamięciowe opanowanie tekstu, poprawność i płynność recytacji oraz ogólne wrażenie artystyczne (ruch, rekwizyty, strój). 
Organizator: Bogumiła Ananicz