Zapraszamy uczniów klas I do wzięcia udziału w świetlicowym konkursie recytatorskim pt„ Zima opowiedziana wierszem”.
Konkurs odbędzie się 26 lutego 2018 r. (poniedziałek) o godz. 10.45 w sali nr 4 (świetlica od ul Jagiellońskiej).
Zapisy chętnych odbywają się u wychowawczyni Bogumiły Ananicz w sali nr  4 w godz. 12.00 – 16.30 do dnia 22 lutego br. (czwartek).


Przy zgłoszeniu należy podać tytuł oraz nazwisko autora wybranego wiersza oraz dołączyć wydrukowaną treść wiersza. Ocenie komisji konkursowej będzie podlegało pamięciowe opanowanie tekstu, poprawność i płynność recytacji oraz ogólne wrażenie artystyczne (ruch, rekwizyty, strój).

Serdecznie zapraszamy!