11 grudnia br. odbył się świetlicowy jesienny konkurs recytatorski dla klas II pt. „Jesień w poezji polskiej”.
Świat przyrody był i jest szczególnie bliski dziecku, które od najmłodszych lat zżywa się z naturą. Pory roku, a w szczególności jesień w literaturze dziecięcej odgrywają ważną funkcję w rozwoju dziecka, ponieważ dostarczają tego wszystkiego, co dziecku jest potrzebne. Jesień jako pora roku fascynowała i fascynuje wielu poetów, m. in. Włodzimierza Ścisłowskiego, Marię Terlikowską, Danutę Gellner, Marię Kownacką, Józefa Czechowicza i wielu, wielu innych.

Celem konkursu było zainteresowanie uczniów poezją, zapoznanie z wybranymi wierszami znanych polskich poetów piszących utwory dla dzieci, rozwijanie zdolności recytatorskich, wspieranie uzdolnień i zainteresowań uczniów, prezentacja umiejętności, upowszechnianie kultury żywego słowa wśród uczniów, uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

Zmagania popisów recytatorskich oceniała komisja w składze: mgr Joanna Mierzejewska wych. klasy 2c, Pani Dorota Małecka – mama uczennicy klasy I oraz przedstawicielka społeczności uczniowskiej Lena Krępińska uczennica klasy VII. Ocenie podlegało tempo recytacji, intonacja, interpretacja tekstu poetyckiego, znajomość tekstu oraz ogólny wyraz artystyczny (ruch, rekwizyty, strój).

Oceniający popisy młodych recytatorów mieli bardzo trudne zadanie, ponieważ uczniowie pokazali bardzo wysoki poziom swoich zdolności. Dlatego też, przyznano równoległe miejsca. I tak oto:

I miejsce otrzymała Hania Gwizdała z klasy 2 c,

II miejsce zdobyli: Marita Wudkiewicz z klasy 2c oraz Tymon Daleszyński również uczeń klasy 2c,

na III miejscu uplasowały się: Emilka Niełacny z kl. 2c, Terenia Świłpa z kl. 2c oraz Sara Dąbrowa także z kl. 2c.

Jak widać uczniowie klasy 2c są wyjątkowo aktywni, niezawodni i uzdolnieni artystycznie. Należy cieszyć się z faktu, że najmłodsi uczniowie naszej szkoły interesują się poezją i bardzo chętnie prezentują swój kunszt recytatorski.

Wszyscy uczestnicy konkursu recytatorskiego otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe. 
Gratulujemy wszystkim uczestnikom oraz zwycięzcom życząc dalszych sukcesów artystycznych.

Zapraszamy o obejrzenia GALERII ZDJĘĆ Z KONKURSU.