Zapraszamy uczniów klas II do wzięcia udziału w świetlicowym konkursie recytatorskim pt. „Jesień w polskiej poezji”.
Konkurs odbędzie się 11 grudnia (poniedziałek), o godz. 11.00, w sali nr 4 (świetlica szkolna od ul. Jagiellońskiej).

Zapisy chętnych odbywają się u p. Bogumiły Ananicz w świetlicy szkolnej w sali nr 4. Podczas zgłaszania należy podać tytuł utworu, imię i nazwisko autora oraz dostarczyć treść wiersza ( odbitka ksero lub napisany odręcznie). Ocenie komisji konkursowej podlegać będzie: pamięciowe opanowanie tekstu, poprawność i płynność recytacji oraz ogólne wrażenie artystyczne (ruch,rekwizyty,strój).