31 października br. komisja konkursowa w składzie: Magdalena Sodel - Świerkowska, Jolanta Fronczak oraz Bernard Gonska, dokonała oceny dostarczonych prac plastycznych z dynią w roli głównej. Celem konkursu było rozwijanie aktywności twórczej dzieci, kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych. 

A także uwrażliwienie dzieci na otaczającą przyrodę i zmieniające się pory roku oraz zachęcenie do wspólnej pracy twórczej dzieci i rodziców.
Wykonane prace przeszły najśmielsze oczekiwania organizatorów. Uczestnicy wykazali się dużą pomysłowością i kreatywnością, dlatego komisja konkursowa miała bardzo trudne zadanie do wykonania. W związku z tym zdecydowano przyznać równorzędne miejsca.
Laureatami zostali:
I miejsce: Oliwia Ślusarska kl. 1a, Tymon Daleszyński kl. 2c
II miejsce: Jakub Stworzyjanek kl. 2a, Izabela Doan kl. 2b, Magda Przybyszewska kl. 2b
III miejsce: Amelka Lipińska kl. 2a, Olaf Żyłowski kl.1a, Dawid Różański kl. 2b.
Na szczególne wyróżnienie w konkursie zasłużyli uczniowie: Hania Staśkiewicz kl.1a, Amelka Nitkowska kl. 1c, Iza Sangang kl. 2b, Julia Juszkiewicz kl. 1c  
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za duże zainteresowanie konkursem i dużą inwencję twórczą.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów plastycznych.
Wręczenie nagród i dyplomów nastąpi na początku grudnia br.