Mija wrzesień – miesiąc adaptacji po długich wakacjach. Każdy uczeń zna już nie tylko swój plan lekcji, ale również plan zajęć z muzyki i zajęć dodatkowych. Każdy, przede wszystkim „pierwszaki” i nowi uczniowie – wie, gdzie jest świetlica szkolna, i do której grupy należy.

Jak każdego roku w świetlicy nie tylko będzie można odrobić lekcje, ale również miło spędzić czas. Do stałych, cieszących się dużym powodzeniem zajęć w ramach pracy świetlicy należą między innymi:
- kółko j. rosyjskiego, które odbywa się w środy o godz. 15:30;
- kółko florystyczne w czwartki, również o 15:30.

Planujemy wiele konkursów, ciekawych zajęć i przedsięwzięć. Zapraszamy do czynnego udziału, tym bardziej, że jak zawsze Rada Rodziców funduje ciekawe nagrody.