Sonecznych_bezpiecznych_wakacji_ slideon slideon2 slideon3_2 szkoana_strone1


28.01.2020r. wtorek oraz 27.02.2020r. czwartek , godz. 16:00- 18:00 - Dni Otwarte Szkoły
• 28.01- 27.02.2020r. - termin składania dokumentów do szkoły
03.03.2020r. wtorek, godz. 16:00 - badanie przydatności kandydatów
04.03.2020r. środa, godz. 16:00 - badanie przydatności kandydatów
05.03.2020r. czwartek, godz. 16:00 - badanie przydatności kandydatów
07.03.2020r. sobota, godz. 10:00 - dodatkowy termin badania przydatności kandydatów
10.03.2020r. wtorek, godz. 13:00 - wywieszenie list zakwalifikowanych kandydatów
10.03 - 12.03.2020r. potwierdzenie woli przyjęcia do OSM I st. przez rodziców (osobiście w sekretariacie szkoły)
13.03.2020r. piątek, godz. 13:00 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do OSM I st.