Terminy rekrutacji do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia im. prof. Marka Jasińskiego w Szczecinie
Od 19 lutego 2018 do 6 marca 2018 - składanie wniosków przez rodziców

15 lutego 2018, 6 marca 2018 - Dni Otwarte Szkoły

7 marca 2018 - badania przydatności do OSM ( I etap rekrutacji) godz.16:00
8 marca 2018 - badania przydatności do OSM ( I etap rekrutacji) godz. 16:00
9 marca 2018 - badania przydatności do OSM ( I etap rekrutacji) godz. 16:00
10 marca 2018 - dodatkowy termin badania przydatności do OSM godz. 10:00

(w przypadku nie przystąpienia dziecka do badań przydatności w podanych terminach z powodu choroby oraz sytuacji losowych)

OSM I-go  stopnia jest samodzielną szkołą publiczną, gwarantującą bezpłatną edukację.

Trochę historii…

Idea  kształcenia muzycznego najmłodszych mieszkańców Szczecina  bierze swój początek w roku 1971, kiedy z inicjatywy Iwony Mróz – Dudek, ówczesnego nauczyciela umuzykalnienia i  dyrygenta chóru szkolnego, Szkoła Podstawowa nr 2  rozszerzyła program wychowania muzycznego.  Dyrektorem szkoły był wówczas Tadeusz Połoński.  Nadzwyczajne rezultaty eksperymentu, a zwłaszcza kształcenia chóralnego zaowocowały w roku szkolnym 1979/1980 stworzeniem Państwowej Podstawowej Szkoły Muzycznej.  Nauczycielami gry na instrumentach zostali muzycy Filharmonii Szczecińskiej oraz Opery i Operetki, a przedmiotów ogólnych uczyli pedagodzy Szkoły Podstawowej nr 2. Utworzonej w ten sposób placówce nadano nazwę Zespołu Szkół Podstawowych nr 2. W tej formule prawnej Szkoła Muzyczna kształciła kolejne pokolenia szczecinian aż do roku 2008, w którym podczas kwietniowej sesji Rada Miasta Szczecina podjęła decyzję o rozwiązaniu z dniem 31. sierpnia Zespołu Szkół i ustanowieniu Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia samodzielną jednostką edukacyjną i budżetową. Dyrektorem Szkoły została Katarzyna Dziurdzikowska.

5 lutego 2011 roku OSM I stopnia otrzymała imię Profesora Marka Jasińskiego,  wybitnego współczesnego kompozytora, organizatora festiwali i konkursów muzycznych,  współpracującego przez lata z chórem Belcanto.

Tradycja i nowoczesność…

Pierwszym filarem OSM I stopnia jest tradycja. Szkoła liczy sobie 24 lata. Ma wypracowane wzorce kształcenia i wychowania oraz od lat spójną misję i wizję edukacji.  Drugi filar to nowoczesność, która przejawia się w otwarciu pedagogów na najnowsze osiągnięcia pedagogiki , psychologii i metodyki oraz we wprowadzaniu do nauki innowacyjnych metod pracy.

Ogólnie i muzycznie…

Jesteśmy szkołą dzienną, gwarantujemy bardzo wysoki poziom kształcenia ogólnego i muzycznego. Uzyskujemy najwyższe  wyniki  sprawdzianu szóstoklasisty,  zajmujemy czołową pozycję w rankingach szkół ogólnokształcących  i muzycznych. Gwarantujemy , że uczniowie naszej szkoły dostaną się do wymarzonych gimnazjów.