Wysokość składek na Fundusz Muzyczny oraz na Radę Rodziców za rok 2018/19 zostanie ustalona na zebraniu Rady Rodziców dnia 20 września 2018.

 

Coroczna, jednorazowa opłata za wypożyczenie instrumentu: wg. cennika wypożyczania instrumentów dostępnego w magazynie instrumentów oraz na stronie internetowej (tylko dla tych którzy wypożyczają instrument). 

Wpłaty na świetlicę wynoszą:30 zł za semestr (60 zł za rok) - środki te są przeznaczane na zakup materiałów plastycznych i zabawek do świetlicy


 Składki oraz opłaty za wypożyczenie instrumentu można wpłacać wyłącznie przelewem na konto Rady Rodziców na numer r-ku: 16 1440 1143 0000 0000 1225 0371 (Bank PKOBP)

(w tytule proszę podać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz cel)