W roku szkolnym 2017/18 składka na Fundusz RR oraz na Fundusz Muzyczny pozostała bez zmian w stosunku do roku szkolnego 2016/17.

 1. Składka na Radę Rodziców wynosi: 120 zł na rok
PROMOCJA: składka wynosi tylko 80 zł na rok pod warunkiem dokonania wpłaty do 31 listopada 2017 r.

(opłata na RR za drugie i kolejne dziecko wynosi 50% składki podstawowej tzn. 60 zł/dziecko)

2. Składka na Fundusz Muzyczny wynosi: 250 zł na rok (opłata za FM za drugie i kolejne dziecko wynosi 50% tzn po 125 zł)

3. Coroczna, jednorazowa opłata za wypożyczenie instrumentu: wg. cennika wypożyczania instrumentów dostępnego w magazynie instrumentów oraz na stronie internetowej (tylko dla tych którzy wypożyczają instrument). 

4. Wpłaty na świetlicę wynoszą:30 zł za semestr (60 zł za rok) - środki te są przeznaczane na zakup materiałów plastycznych i zabawek do świetlicy


 Składki oraz opłaty za wypożyczenie instrumentu można wpłacać wyłącznie przelewem na konto Rady Rodziców na numer r-ku: 16 1440 1143 0000 0000 1225 0371 (Bank PKOBP)

(w tytule proszę podać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz cel)