Podręczniki do przedmiotów muzycznych [plik PDF].
Podręczniki do języka włoskiego i religii [plik PDF].
Podręczniki i ćwiczenia do pozostałych przedmiotów zapewnia szkoła.