Kwota za obiady w grudniu wynosi 70,50 zł, będą one wydawane do czwartku, 21 grudnia.
Prosimy dokonywać przelewów najpóżniej do 25 dnia każdego miesiąca, aby wpłaty zdążyły wpłynąć przed pierwszym dniem miesiąca kolejnego. Obiady zostaną wydane dopiero po wpłynięciu wpłaty na konto.

Numer konta do wpłat za obiady: 94 1020 4795 0000 9402 0278 5517

Menu obiadowe w listopadzie (plik PDF do pobrania).

Kwota za obiady w listopadzie wynosi 98,70 zł. 
Prosimy dokonywać przelewów najpóżniej do 25 dnia każdego miesiąca , aby wpłaty zdążyły wpłynąć przed pierwszym dniem miesiąca kolejnego. Obiady zostaną wydane dopiero po wpłynięciu wpłaty na konto.

Numer konta do wpłat za obiady: 94 1020 4795 0000 9402 0278 5517

Menu obiadowe w październiku (plik PDF do pobrania).

Kwota za obiady w październiku wynosi 103,40 zł.
Prosimy dokonywać przelewów najpóżniej do 25 dnia każdego miesiąca , aby wpłaty zdążyły wpłynąć przed pierwszym dniem miesiąca kolejnego. Obiady zostaną wydane dopiero po wpłynięciu wpłaty na konto.

Numer konta do wpłat za obiady: 94 1020 4795 0000 9402 0278 5517

W roku szkolnym 2017/2018 obowiązuje cena 4,70 zł za jeden obiad (nie ma w tym roku tzw. "połówek").
Kwota za obiady we wrześniu wynosi 70,50 zł. Obiady będą wydawane od poniedziałku, 11 września.

Numer konta do wpłat za obiady: 94 1020 4795 0000 9402 0278 5517

Kwota za obiady w czerwcu wynosi 58,80 zł.  Obiady będą wydawane do 20.06.2017 r. 

Prosimy dokonywać przelewów najpóżniej  do 25 dnia każdego miesiąca, aby wpłaty zdążyły wpłynąć przed 1 dniem miesiąca kolejnego.

Obiady zostaną wydane dopiero po wpłynięciu wpłaty na konto.
  
Numer konta do wpłat za obiady: 94 1020 4795 0000 9402 0278 5517

Menu obiadowe w maju (plik PDF do pobrania).

Kwota za obiady w maju wynosi 98,00 zł. 

Prosimy dokonywać przelewów najpóżniej  do 25 dnia każdego miesiąca , aby wpłaty zdążyły wpłynąć przed 1 dniem miesiąca kolejnego.
Obiady zostaną wydane dopiero po wpłynięciu wpłaty na konto.
  
Numer konta do wpłat za obiady: 94 1020 4795 0000 9402 0278 5517

Menu obiadowe w kwietniu (plik PDF do pobrania).