Kwota za obiady w marcu wynosi 168,00 zł. Wpłaty dokonujemy na konto szkoły: 94 1020 4795 0000 9402 0278 5517

W tytule wpłat należy podać imię i nazwisko, klasę i dopisek obiady i informacja za który miesiąc dokonują Państwo wpłaty.

Menu obiadowe w lutym (plik PDF do pobrania).

 

Kwota za obiady w lutym wynosi 112,00 zł. Obiady będą wydawane od 11 lutego. Wpłaty dokonujemy na konto szkoły: 94 1020 4795 0000 9402 0278 5517

W tytule wpłat należy podać imię i nazwisko, klasę i dopisek obiady i informacja za który miesiąc dokonują Państwo wpłaty.

Menu obiadowe w styczniu (plik PDF do pobrania).

 

Wpłaty za obiady w styczniu dokonujemy po 1 stycznia.
Kwota za obiady w styczniu wynosi 120,00 zł. Obiady będą wydawane od 7 do 25 stycznia.
Wpłaty dokonujemy na konto szkoły: 94 1020 4795 0000 9402 0278 5517
W tytule wpłat należy podać imię i nazwisko, klasę oraz dopisek obiady i informacja za który miesiąc dokonują Państwo wpłaty.

Wpłaty za obiady w styczniu dokonujemy dopiero po 1 stycznia.

Informujemy, że kwota za obiady w grudniu wynosi 112,00 zł (14 dni). Obiady będą wydawane do 20 grudnia.
Wpłaty dokonujemy na konto szkoły: 94 1020 4795 0000 9402 0278 5517

Menu obiadowe w listopadzie (plik PDF do pobrania).

Informujemy, że w listopadzie kwota za obiady wynosi 152 zł ponieważ dzień 12 listopada, jest dniem wolnym od zajęć.

Informujemy, że kwota za obiady w listopadzie wynosi 152,00 zł. Obiadów 2 listopada nie będzie.
Wpłaty dokonujemy na konto szkoły: 94 1020 4795 0000 9402 0278 5517
 
W tytule wpłat należy podać imię i nazwisko, klasę i dopisek obiady i informacja za który miesiąc dokonują Państwo wpłaty.
Wpłaty za listopad należy dokonać tak, by dotarły one na konto szkoły przed początkiem listopada.
 

Menu obiadowe w październiku (plik PDF do pobrania).

Informujemy, że kwota za obiady w październiku wynosi 184,00 zł, wpłaty dokonujemy na konto szkoły: 94 1020 4795 0000 9402 0278 5517
 
W tytule wpłat należy podać imię i nazwisko, klasę i dopisek obiady i informacja za który miesiąc dokonują Państwo wpłaty.
Wpłaty za październik należy dokonać do końca września.