Kwota za listopad wynosi 190,00 zł (20 dni x 9,5 ) wpłaty dokonujemy w nieprzekraczalnym terminie do 28.10 2020r. Wpłaty dokonujemy na konto szkoły: 94 1020 4795 0000 9402 0278 5517.  W tytule wpłat należy podać imię i nazwisko, klasę i dopisek obiady i informacja za który miesiąc dokonują Państwo wpłaty.