Kwota za październik wynosi 209,00 zł ( 9,50zł x 22 dni) - wpłaty dokonujemy do 28.09 2020r.
Wpłaty dokonujemy na konto szkoły: 94 1020 4795 0000 9402 0278 5517.  W tytule wpłat należy podać imię i nazwisko, klasę i dopisek obiady i informacja za który miesiąc dokonują Państwo wpłaty.