Opłata za obiady w miesiącu marcu  wynosi 209,00zł 
Wpłaty dokonujemy na konto szkoły: 94 1020 4795 0000 9402 0278 5517 z IMIENIEM I NAZWISKIEM DZIECKA , KLASA.