Wpłaty za obiady w styczniu dokonujemy dopiero po 1 stycznia.

Kwota za obiady w styczniu wynosi 120,00 zł. Obiady będą wydawane od 7 do 25 stycznia. Wpłaty dokonujemy na konto szkoły: 94 1020 4795 0000 9402 0278 5517
W tytule wpłat należy podać imię i nazwisko, klasę i dopisek obiady i informacja za który miesiąc dokonują Państwo wpłaty.