Informujemy, że kwota za obiady w listopadzie wynosi 152,00 zł. Obiadów 2 listopada nie będzie.
Wpłaty dokonujemy na konto szkoły: 94 1020 4795 0000 9402 0278 5517
 
W tytule wpłat należy podać imię i nazwisko, klasę i dopisek obiady i informacja za który miesiąc dokonują Państwo wpłaty.
Wpłaty za listopad należy dokonać tak, by dotarły one na konto szkoły przed początkiem listopada.