Informujemy, że kwota za obiady w październiku wynosi 184,00 zł, wpłaty dokonujemy na konto szkoły: 94 1020 4795 0000 9402 0278 5517
 
W tytule wpłat należy podać imię i nazwisko, klasę i dopisek obiady i informacja za który miesiąc dokonują Państwo wpłaty.
Wpłaty za październik należy dokonać do końca września.