Kwota za obiady w grudniu wynosi 70,50 zł, będą one wydawane do czwartku, 21 grudnia.
Prosimy dokonywać przelewów najpóżniej do 25 dnia każdego miesiąca, aby wpłaty zdążyły wpłynąć przed pierwszym dniem miesiąca kolejnego. Obiady zostaną wydane dopiero po wpłynięciu wpłaty na konto.

Numer konta do wpłat za obiady: 94 1020 4795 0000 9402 0278 5517