Kwota za obiady w październiku wynosi 103,40 zł.
Prosimy dokonywać przelewów najpóżniej do 25 dnia każdego miesiąca , aby wpłaty zdążyły wpłynąć przed pierwszym dniem miesiąca kolejnego. Obiady zostaną wydane dopiero po wpłynięciu wpłaty na konto.

Numer konta do wpłat za obiady: 94 1020 4795 0000 9402 0278 5517