Opłata za obiady w miesiącu lutym  wynosi 190,00zł 
Wpłaty dokonujemy na konto szkoły: 94 1020 4795 0000 9402 0278 5517 z IMIENIEM I NAZWISKIEM DZIECKA , KLASA. 
WPŁAT DOKONUJEMY DO 26.01.2021 R.
Uczniowie zostają wpisani na listę obiadową po informacji z księgowości o wpływie należności na konto szkoły - niestety może to trwać do 3 dni