Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

- 12 września 2019 – zebrania organizacyjne

- 20 listopada 2019 – zebrania klasowe + konsultacje 

- 13 stycznia 2020 – zebrania klasowe - podsumowanie I semestru + konsultacje

- 11 maja 2020 – zebrania klasowe  (informacja o przewidywanych ocenach rocznych)

W razie potrzeby (wychowawcy lub rodziców) zebrania klasowe mogą być organizowane również w innych terminach – zgodnie z ustaleniami w poszczególnych klasach.