1a p. Anna Jasiulewicz 16:30 sala 208
1b p. Joanna Celencewicz-Dąbkowska 25 października (środa)  16:30 sala 106
1c p. Mirella Kakowska 17:15 sala 210

2a p. Małgorzata Dynakowska 17:15 sala 110
2b p. Mariola Pasiecznik- Malec 16:15 sala 210
2c p. Joanna Mierzejewska 16:00 sala 108
3a p. Małgorzata Krzywoń 25 października (środa)  17:30 sala 106
3b p. Stella Grabarz-Klabacha 16:30 sala 206
3c p. Krystyna Łuckiewicz-Curyło 17:00 sala 108
3d p. Marzena Wiśniewska 16:15 sala 110
4a p. Ewa Łukasiewicz 16:30 sala 207
4b p. Brygida Pomianowska 16:00 sala gimnastyczna
4c p. Joanna Darska 17:00 sala 201
5a p. Agnieszka Ostrowska 16:00 sala 202
5b p. Katarzyna Janaszkiewicz 16:30 sala 103
5c p. Joanna Jurzyniec 17:00 sala 203
6a p. Marzenna Kamińska 17:30 sala 103
6b p. Małgorzata Steciuk 17:00 sala 106
6c p. Kinga Paszkiewicz 17:00 sala 3
7a p. Marta Dudek 17:00 sala 101
7b p. Hanna Gregor 17:00 sala 205

Konsultacje nauczycieli od 17:30 do 18:30