Popisy sekcji fortepianu odbywać się będą według harmonogramu:
9 stycznia 2019, 16.00, sala 12 - klasa 7, fortepian dodatkowy
11 stycznia 2019, 16.00, sala 12 - klasa 1, fortepian główny
16 stycznia 2019, sala 12 - klasa 6, fortepian dodatkowy (grupa I - 16.00, grupa II - 17.00)
17 stycznia 2019, 16.00, sala 12 - klasa 8, fortepian dodatkowy