Na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego z dnia 10 marca 2020r. o dowołaniu wszystkich imprez masowych zgodnie z definicją ujętą w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. Uprzejmie informujemy, że odwołujemy wszystkie poniżej wymienione konkursy:

Ogólnopolski Konkurs Sonat – 21-22.03.2020
Ogólnopolski Wiosenny Konkurs Gitarowy – 28-29.03.2020
Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny – 4-5.04.2020

Mamy nadzieję , że zobaczymy się za rok.