Zapraszamy uczniów klas V, VI i VII do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym „Geo-Planeta”, który będzie przeprowadzany przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Konkurs odbędzie się 24 listopada 2017r

Będzie trwał 60 minut. Składa się z 2 części: testu konkursowego jednokrotnego wyboru i części opisowej . Można też wziąć udział w konkursie prac indywidualnych w formie pisemnej na temat „Rzeki i jeziora Polski”. Udział w konkursie jest płatny i wynosi 9 zł. Termin wpłat do 11 października . Nagrody dla laureatów i wyróżnionych uczniów to: sprzęt cyfrowy, encyklopedie, albumy.