Zapraszamy uczniów klas 2 – 6 do wzięcia  udziału w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Organizatorem jest Fundacja Akademia Młodych Odkrywców, w której pracują fizycy doświadczalni. Główny cel konkursu to rozpowszechnianie nauk przyrodniczych wśród uczniów szkół podstawowych.

Konkurs odbędzie się 14 marca 2017.

Składa się on z dwóch części:

- etapu przygotowawczego (polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu doświadczeń oraz sformułowaniu wniosków

- testu finałowego (test wiedzy)

Opłata za konkurs wynosi 8 złotych.

W klasach 2 i 3 opłaty przyjmują wychowawcy, natomiast w klasach 4 – 6 nauczyciele przyrody do 27 stycznia 2017.

Mariola Drozdowska