13 maja 2017 roku w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. odbył się finał 20. edycji Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego „Ufomatyk2017”, którego organizatorem jest Zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej przy OSM I st. w Szczecinie.

W tym roku konkurs objęty był Honorowym Patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie. Konkurs przebiegał w dwóch etapach na szczeblu szkolnym, w których w szkołach macierzystych, wyłoniono finalistów. Trzeci etap to finał.

Do pierwszego etapu przystąpili wszyscy uczniowie klas 1 – 3 na terenie szkoły. Etap drugi pisali uczniowie, którzy w pierwszym etapie uzyskali największą ilość punktów. Uczniów tych wybraliśmy tak, aby w drugim etapie umożliwić udział jak największej ilości dzieci z poszczególnych oddziałów.