OSM I-go  stopnia jest samodzielną szkołą publiczną, gwarantującą bezpłatną edukację.

Trochę historii…

Idea  kształcenia muzycznego najmłodszych mieszkańców Szczecina  bierze swój początek w roku 1971, kiedy z inicjatywy Iwony Mróz – Dudek, ówczesnego nauczyciela umuzykalnienia i  dyrygenta chóru szkolnego, Szkoła Podstawowa nr 2  rozszerzyła program wychowania muzycznego.  Dyrektorem szkoły był wówczas Tadeusz Połoński.  Nadzwyczajne rezultaty eksperymentu, a zwłaszcza kształcenia chóralnego zaowocowały w roku szkolnym 1979/1980 stworzeniem Państwowej Podstawowej Szkoły Muzycznej.  Nauczycielami gry na instrumentach zostali muzycy Filharmonii Szczecińskiej oraz Opery i Operetki, a przedmiotów ogólnych uczyli pedagodzy Szkoły Podstawowej nr 2. Utworzonej w ten sposób placówce nadano nazwę Zespołu Szkół Podstawowych nr 2. W tej formule prawnej Szkoła Muzyczna kształciła kolejne pokolenia szczecinian aż do roku 2008, w którym podczas kwietniowej sesji Rada Miasta Szczecina podjęła decyzję o rozwiązaniu z dniem 31. sierpnia Zespołu Szkół i ustanowieniu Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia samodzielną jednostką edukacyjną i budżetową. Dyrektorem Szkoły została Katarzyna Dziurdzikowska.

5 lutego 2011 roku OSM I stopnia otrzymała imię Profesora Marka Jasińskiego,  wybitnego współczesnego kompozytora, organizatora festiwali i konkursów muzycznych,  współpracującego przez lata z chórem Belcanto.

Tradycja i nowoczesność…

Pierwszym filarem OSM I stopnia jest tradycja. Szkoła liczy sobie 24 lata. Ma wypracowane wzorce kształcenia i wychowania oraz od lat spójną misję i wizję edukacji.  Drugi filar to nowoczesność, która przejawia się w otwarciu pedagogów na najnowsze osiągnięcia pedagogiki , psychologii i metodyki oraz we wprowadzaniu do nauki innowacyjnych metod pracy.

Ogólnie i muzycznie…

Jesteśmy szkołą dzienną, gwarantujemy bardzo wysoki poziom kształcenia ogólnego i muzycznego. Uzyskujemy najwyższe  wyniki  sprawdzianu szóstoklasisty,  zajmujemy czołową pozycję w rankingach szkół ogólnokształcących  i muzycznych. Gwarantujemy , że uczniowie naszej szkoły dostaną się do wymarzonych gimnazjów.

Rozwijamy talenty…

W OSM I stopnia dbamy o wszechstronny rozwój  osobowości i zainteresowań każdego dziecka. Rozwijamy je na polu artystycznym , co wynika z założeń szkoły, aktorskim, plastycznym i humanistycznym, ale również  przyszli matematycy i informatycy znajdą tu wiele możliwości dla siebie. W szkole działają koła zainteresowań takie jak: matematyczne, przyrodnicze, plastyczne, teatralne, dziennikarskie, polonistyczne, historyczne. 

Nasi uczniowie uczestniczą w konkursach muzycznych. Najważniejsze pośród nich to:

- Międzynarodowy Festiwal pianistyczny im. Miłosza Magina w Paryżu,

- Międzynarodowy Konkurs Musical de France w Paryżu,

- Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny Steinway  Klavierspil – Wettbewerb  w Berlinie,

- Muzyka ilustracyjna i programowa w świecie dziecka w Szczecinie,

- Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny ,, Sitty di Barletta „we Włoszech

- Festiwal Fortepianowy Gramy na 4 ręce w Choszcznie,

- Słupskie spotkania z muzyką ukraińską,

- Międzyregionalny Konkurs Perkusyjny w Stargardzie Szczecińskim,

- Ogólnopolski Konkurs Instrumentów Dętych „Etiuda”,

- Zachodniopomorski Festiwal  Klarnetowy,

- Wiosenny Konkurs Gitarowy w Szczecinie,

- Polsko-Niemiecki Konkurs Gitarowy w Szczecinie,

- Konkurs Skrzypce dla Najlepszych w Szczecinie,

- Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy Sonat,

- Ogólnopolski Konkurs Fletowy w Poznaniu

Dzieci realizują swoje talenty również w konkursach przedmiotowych. Najliczniej reprezentowane są:

- Międzynarodowy Konkurs Test Matematyka Plus, którego inicjatorem jest Oxford Educational,

- Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur,

- Alfik Matematyczny,

- Konkurs Nauk Przyrodniczych Świetlik,

- Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego z Elementami Historii,

- Alfik Humanistyczny,

- Mali Mistrzowie Języka,

- Konkurs Literacki Szukamy Młodych Talentów,

- Mały Konkurs Recytatorski.

Organizujemy konkursy o zasięgu ogólnopolskim oraz regionalnym:

- Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny „Muzyka ilustracyjna i programowa w świecie dziecka”

- Ogólnopolski Konkurs Sonat

- Międzyszkolny Konkurs Kultury Języka Polskiego „Polacy nie gęsi…” pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

- Matematyczne Triki z Przyrody i Informatyki pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

 

Atutem OSM jest wypożyczalnia instrumentów, posyłając więc dziecko do naszej szkoły inwestujecie Państwo w pociechę, a nie w wyjątkowo kosztowny sprzęt.

Dodatkową zaletą jest świetlica, dostępna dla uczniów klas 1-8. 

Stwarzamy możliwość uczestnictwa w zajęciach basenu i szkolnej pracowni ceramicznej.

Szkoła dysponuje stołówką.

 

Daj szansę swojemu dziecku.

Pozwól mu wejść na PIERWSZY POZIOM KULTURY.