Programu edukacyjny ,,Twoja krew, moje życie” jest to ogólnopolska akcja. Celem projektu jest propagowanie idei honorowego krwiodawstwa wśród dzieci, młodzieży i rodziców oraz uświadomienie młodym ludziom potrzeby dzielenia się najcenniejszym darem- krwią, która może uratować życie lub zdrowie drugiego człowieka.Ważnym aspektem akcji jest również obalenie mitów związanych z oddawaniem krwi oraz kształtowanie prospołecznych postaw wśród uczniów.
21.10 na terenie naszej szkoły zostały przeprowadzone,  przez pracownika Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie- St. Inspektora Zespołu ds. Promocji Krwiodawstwa- Justynę Gębkę,   zajęcia edukacyjne z zakresu honorowego krwiodawstwa.
Uczniowie  obejrzeli film edukacyjny, dowiedzieli się między innymi  dlaczego tak ważne jest honorowe oddawanie krwi, kto może zostać krwiodawcą , jak przygotować się do oddania krwi. Na koniec zajęć przeprowadzono konkurs a dla najbardziej aktywnych uczniów czekały również drobne upominki.
Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta przez młodzież podczas warsztatów zostanie również przekazana rodzicom a nasi uczniowie w przyszłości przyłączą się do grona honorowych krwiodawców.